Jack Russell TerrierSzczeniakiNasze psyOsi▒gniŕciaWystawyWzorzec rasyJack dla mnie?GaleriaPsie imionaLinkiKsiŕga goÂciKontakt

Wzorzec rasy

    Psy tej rasy charakteryzuja si├¬ trójbarwnym umaszczeniem. Powinien jednak przewa┬┐ac kolor bia┬│y z br┬▒zowymi, czarnymi lub rudobr┬▒zowymi znaczeniami. Najcz├¬┬Âciej znaczona jest g┬│owa przedzielona po┬Ârodku bia┬│┬▒ pr├¬g┬▒, oraz znaczenie u nasady ogona.

Szata ze wzglêdu na jej rodzaj dzieli siê na odmiany:
  • krótkow┬│osa - w┬│os krótki, przylegaj┬▒cy
  • z┬│amana - w┬│os ┬Âredniej d┬│ugo┬Âci uk┬│adaj┬▒cy si├¬ w jednym kierunku, twardy "dziczy"
  • szorstkow┬│osa - w┬│os dosy├Ž d┬│ugi, uk┬│adaj┬▒cy si├¬ w ró┬┐nych kierunkach.
    Idealny pies powinien mierzy├Ž w k┬│├¬bie od 25 do 30 cm. Waga psa mo┬┐e si├¬ waha├Ž pomi├¬dzy 5 a 6 kg. Na ka┬┐de 5 cm wysoko┬Âci powinien przypadac 1 kg masy cia┬│a.

    W przypadku tej rasy istotna rol├¬ odgrywaj┬▒ proporje w budowie cia┬│a. D┬│ugo┬Â├Ž psa powinna by├Ž wi├¬ksza ni┬┐ jego wysoko┬Â├Ž, g┬│├¬boko┬Â├Ž cia┬│a mierzona jest od k┬│├¬bu do mostka i powinna by├Ž równa d┬│ugo┬Âci przednich ko├▒czyn od ┬│okci w dó┬│. Obwód cia┬│a za ┬│okciami powinien wynosi├Ž oko┬│o 40-43 cm. Dopuszczalny jest kopiowany ogon.

    Brak z├¬bów nie jest wada dyskwalifikuj┬▒c┬▒ jak u innych ras. Maksymalny brak to 3 z├¬by.

    Ka┬┐dy pies lub suka po uzyskaniu niezb├¬dnego minimum wystawowego, aby sta├Ž si├¬ reproduktorem lub suk┬▒ hodowlana powinien przej┬Â├Ž przegl┬▒d hodowlany. G│ˇwna   Szczeniaki   Nasze psy   Osi▒gniŕcia   Wystawy   Wzorzec   Jack dla mnie?   Galeria   Imiona   Linki   Ksiŕga   Kontakt


strony internetowe